[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 0819420395 CEO
นางสาวภิรมณ์ญา ภูนาวัง ครูผู้ช่วย 0844814479 บุคลากร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี พลเดชา ครูผู้ช่วย 0958986675 บุคลากร
นายธนพันธุ์ เตโช ครูอัตราจ้าง (งบอบจ.) บุคลากร
นายจักรนะเลศ กะมะละคร ครูอัตราจ้าง (งบอบจ.) บุคลากร
นายศุทธิธรรม รู้แแสวง ครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.) 0971139163 บุคลากร
นายวรรณชัย รักษาพันธ์ ช่างสี (3) บุคลากร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 • 1 : CEO
 • 2 : CKO
 • 3 : หัวหน้าKMTEAM
 • 4 : รองหัวหน้าKMTEAM
 • 5 : KMTEAM
 • 6 : เลขานุการKMTEAM
 • 7 : บุคลากร
 •     
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
  10 หมู่ 1 ต บางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130